Máy tính siêu nhỏ

Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC5I54SM

Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC5I54SM

Máy tính siêu nhỏ ROSA
11,570,000 đ
Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC3414SM

Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC3414SM

Máy tính siêu nhỏ ROSA
6,900,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel Compute Stick STCK1A32WFC

Máy tính siêu nhỏ Intel Compute Stick STCK1A32WFC

Máy tính siêu nhỏ Intel
4,290,000 đ
Máy tính siêu nhỏ intel NUC BOXNUC7I5BNH

Máy tính siêu nhỏ intel NUC BOXNUC7I5BNH

Máy tính siêu nhỏ Intel
9,590,000 đ
Máy tính siêu nhỏ ECS Liva Mini PC KIT 32G

Máy tính siêu nhỏ ECS Liva Mini PC KIT 32G

Máy tính siêu nhỏ Elite
3,790,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC6i3SYH, i3-6100UYH

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC6i3SYH, i3-6100UYH

Máy tính siêu nhỏ Intel
7,990,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5i7RYH, i7-5557URYH

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5i7RYH, i7-5557URYH

Máy tính siêu nhỏ Intel
12,590,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5i5RYH, i5-5250U

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5i5RYH, i5-5250U

Máy tính siêu nhỏ Intel
9,890,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5i3RYH, i3-5010U

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5i3RYH, i3-5010U

Máy tính siêu nhỏ Intel
7,890,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5PGYH, Pentium N3700

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5PGYH, Pentium N3700

Máy tính siêu nhỏ Intel
6,590,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5CPYH, Celeron N3060

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5CPYH, Celeron N3060

Máy tính siêu nhỏ Intel
3,790,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5PPYH, Pentium N3700

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC5PPYH, Pentium N3700

Máy tính siêu nhỏ Intel
4,930,000 đ
Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC5I44SM

Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC5I44SM

Máy tính siêu nhỏ ROSA
9,130,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC3i613SY4SW

Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC3i613SY4SW

Máy tính siêu nhỏ ROSA
10,300,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC3052SM

Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC3052SM

Máy tính siêu nhỏ ROSA
5,100,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC3i404SM

Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC3i404SM

Máy tính siêu nhỏ ROSA
6,800,000 đ
Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC6I34SM

Máy Tính Siêu Nhỏ Rosa Intel NUC6I34SM

Máy tính siêu nhỏ ROSA
9,450,000 đ
Máy Tính Siêu Nhỏ ROSA NUC5PP4SW

Máy Tính Siêu Nhỏ ROSA NUC5PP4SW

Máy tính siêu nhỏ ROSA
7,750,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC7i3BNH, i3-7100U

Máy tính siêu nhỏ Intel® NUC Kit NUC7i3BNH, i3-7100U

Máy tính siêu nhỏ Intel
8,100,000 đ
Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC5i624SH

Máy tính siêu nhỏ Rosa Intel NUC5i624SH

Máy tính siêu nhỏ ROSA
12,500,000 đ