NVIDIA Jetson Nano Module, Small AI SOM, with 16GB EMMC

NVIDIA
NVIDIA Jetson Nano Module, Small AI SOM, with 16GB EMMC
290

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Mua tại Tp.Biên Hòa (061) 730 7475
Thông tin kỹ thuật
 • GPU: NVIDIA Maxwell™ architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores 0.5 TFLOPs (FP16)
 • CPU: Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor
 • MEMORY:
  • 4 GB 64-bit LPDDR4
  • 1600MHz - 25.6 GB/s
  • STORAGE: 16 GB eMMC 5.1 Flash
 • VIDEO ENCODER:
  • 250 MP/sec
  • 1x 4K @ 30 (HEVC)
  • 2x 1080p @ 60 (HEVC)
  • 4x 1080p @ 30 (HEVC)
 • VIDEO DECODER:
  • 500 MP/sec
  • 1x 4K @ 60 (HEVC)
  • 2x 4K @ 30 (HEVC)
  • 4x 1080p @ 60 (HEVC)
  • 8x 1080p @ 30 (HEVC)
 • CAMERA: 12 lanes (3x4 or 4x2) MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps)
 • CONNECTIVITY: 10/100/1000 BASE-T Ethernet
 • DISPLAY: HDMI 2.0 or DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 simultaneous
 • UPHY: 1 x1/2/4 PCIE, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0
 • I/O: 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, GPIOs
 • SIZE: 69.6 mm x 45 mm
 • MECHANICAL: 260-pin edge connector

Sản phẩm cùng thương hiệu