Phần mềm

Phần mềm Microsoft WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL R18-05123

Phần mềm Microsoft WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL R18-05123

Phần mềm Microsoft
810,000 đ
Phần mềm Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 9EM-00124

Phần mềm Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 9EM-00124

Phần mềm Microsoft
2,270,000 đ
Phần Mềm Bán Hàng Đa Ngành KTOP (Usb khóa bản quyền)

Phần Mềm Bán Hàng Đa Ngành KTOP (Usb khóa bản quyền)

Phần mềm KPOS
1,700,000 đ
Phần Mềm Bán Hàng Đa Ngành KTOP Pro (Usb khóa bản quyền)

Phần Mềm Bán Hàng Đa Ngành KTOP Pro (Usb khóa bản quyền)

Phần mềm KPOS
2,800,000 đ
Phần mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (6VC-03222)

Phần mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (6VC-03222)

Phần mềm Microsoft
2,120,000 đ
Phần mềm Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570)

Phần mềm Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570)

Phần mềm Microsoft
950,000 đ
Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Phần mềm Microsoft
15,740,000 đ
Phần mềm Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

Phần mềm Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

Phần mềm Microsoft
15,290,000 đ
Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)

Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)

Phần mềm Microsoft
4,450,000 đ
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro 64Bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Phần mềm Microsoft Win 10 Pro 64Bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Phần mềm Microsoft
3,420,000 đ
Microsoft Office Home and Business 2013  (1PC/1User)

Microsoft Office Home and Business 2013 (1PC/1User)

Phần mềm Microsoft
4,443,000 đ
Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit Operating System with SP1, 1 Pack

Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit Operating System with SP1, 1 Pack

Phần mềm Microsoft
3,150,000 đ
Kaspersky Antivirus

Kaspersky Antivirus

Phần mềm Kaspersky
100,000 đ
Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD (T5D-02695)

Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD (T5D-02695)

Phần mềm Microsoft
4,500,000 đ
Phần mềm OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL (79P-05552)

Phần mềm OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL (79P-05552)

Phần mềm Microsoft
10,420,000 đ
Phần mềm OfficeStd 2016 SNGL OLP NL (021-10554)

Phần mềm OfficeStd 2016 SNGL OLP NL (021-10554)

Phần mềm Microsoft
7,640,000 đ
Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess (79G-04363)

Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess (79G-04363)

Phần mềm Microsoft
1,990,000 đ
Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess Mac(GZA-00645)

Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess Mac(GZA-00645)

Phần mềm Microsoft
2,030,000 đ
Phần mềm Office Mac Home and Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess (W6F-00476)

Phần mềm Office Mac Home and Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess (W6F-00476)

Phần mềm Microsoft
4,540,000 đ
Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD (T5D-02274)

Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD (T5D-02274)

Phần mềm Microsoft
4,540,000 đ