Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Microsoft
Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113
3322

15,740,000 VND(Giá bao gồm VAT)

Số lượng:
Mua tại Tp.Biên Hòa (061) 730 7475
Thông tin kỹ thuật
  • Tùy chọn máy chủ Nano Server
  • Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)
  • Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service
  • Bộ chứa Windows
  • Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V
  • PowerShell Direct
  • Cập nhật lưu trữ
  • Chính sách lưu trữ QoS
  • Storage Spaces Direct (S2D)

Sản phẩm cùng thương hiệu