Tổng đài Panasonic

-10%
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
10,500,000 đ11,550,000 ₫
-10%
Bàn lập trình Panasonic KX-T7730

Bàn lập trình Panasonic KX-T7730

Tổng đài Panasonic
1,250,000 đ1,375,000 ₫
-10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
9,550,000 đ10,505,000 ₫
-10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 6 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 6 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
9,300,000 đ10,230,000 ₫
-10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 6 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 6 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
6,850,000 đ7,535,000 ₫
-10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 3 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 3 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
6,700,000 đ7,370,000 ₫
-10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 5 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 5 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
6,800,000 đ7,480,000 ₫
Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 3 trung kế 8 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824, Cấu hình 3 trung kế 8 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
4,590,000 đ4,510,000 ₫
Bàn lập trình Panasonic KX-DT543

Bàn lập trình Panasonic KX-DT543

Tổng đài Panasonic
2,620,000 đ
Khung mở tổng đài Panasonic KX-TDA620, mở rộng cho TDA600

Khung mở tổng đài Panasonic KX-TDA620, mở rộng cho TDA600

Tổng đài Panasonic
25,800,000 đ
Card nguồn Panasonic KX-TDA0103

Card nguồn Panasonic KX-TDA0103

Tổng đài Panasonic
10,820,000 đ
Card nâng cấp 04 Trung kế iP Panasonic KX-TDA0484

Card nâng cấp 04 Trung kế iP Panasonic KX-TDA0484

Tổng đài Panasonic
32,450,000 đ
Card nâng cấp 16 Trung kế iP Panasonic KX-TDA0490

Card nâng cấp 16 Trung kế iP Panasonic KX-TDA0490

Tổng đài Panasonic
48,950,000 đ
Bàn giám sát 48 máy nhánh nội bộ Panasonic KX-DT590

Bàn giám sát 48 máy nhánh nội bộ Panasonic KX-DT590

Tổng đài Panasonic
2,589,400 đ
Card mở rộng 24 máy nhánh Panasonic KX-TDA-1178

Card mở rộng 24 máy nhánh Panasonic KX-TDA-1178

Tổng đài Panasonic
6,150,000 đ
Bộ lặp sóng Panasonic KX-A405

Bộ lặp sóng Panasonic KX-A405

Tổng đài Panasonic
2,890,000 đ
Trạm phát sóng 8 kênh Panasonic KX-TDA0158

Trạm phát sóng 8 kênh Panasonic KX-TDA0158

Tổng đài Panasonic
36,300,000 đ
Trạm phát sóng 2 kênh Panasonic KX-TDA0155

Trạm phát sóng 2 kênh Panasonic KX-TDA0155

Tổng đài Panasonic
12,300,000 đ
Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA-1176

Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA-1176

Tổng đài Panasonic
5,450,000 đ
Bàn giám sát Panasonic KX-DT390

Bàn giám sát Panasonic KX-DT390

Tổng đài Panasonic
2,700,000 đ